Praag Bouwservice

Renovatie - Reparatie - Onderhoud

Disclaimer

Informatie op deze website 
Deze website is een initiatief en eigendom van Praag Bouwservice. De op deze website getoonde informatie wordt door Praag Bouwservice met uiterste zorg samengesteld en is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen en u dient deze informatie niet als advies te beschouwen. Praag Bouwservice verstrekt door middel van deze website uitsluitend informatie over diensten die door Praag Bouwservice worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. 

Praag Bouwservice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen met betrekking tot het functioneren van deze website. Hoewel Praag Bouwservice alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. 

Verwijzingen naar websites die niet door Praag Bouwservie worden onderhouden, zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Praag Bouwservice uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. 

Wanneer u informatie verzendt aan Praag Bouwservice via e-mail of via de formulieren op deze website, is deze informatie niet beveiligd en wordt deze als niet-vertrouwelijk beschouwd. Uiteraard behandelt Praag Bouwservice uw persoonsgegevens met zorg.

Overname tekst en beeldmateriaal
Op alle teksten en afbeeldingen van deze website rust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud en/of het beeldmateriaal van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praag Bouwservice.